Karácsonyi támogatás

2023.10.13

Karácsonyi települési támogatás

Igényelheti: az a lókúti állandó lakóhellyel rendelkező lakos, aki saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, rokkantsági ellátásban vagy időskorúak járadékában részesül és akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 700 %-át. /199.500,- Ft/

A karácsonyi települési támogatás mértéke: 5.000,- Ft/év/fő

A karácsonyi települési támogatás kifizetése tárgyév december hónapjában, ajándékutalvány formájában, a falugondnok közreműködésével történik.

A kérelem tárgyév október 15.-november 15. napja között nyújtható be.

A karácsonyi települési támogatási kérelemhez csatolni szükséges:

- a Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által kiközölt nyugdíjról szóló döntést, tájékoztatót, melyen a nyugdíjra jogosult neve és a nyugdíjának havi összege is szerepel vagy

- időskorúak járadéka esetében a járási hivatal által kiadott megállapító határozatot, vagy igazolást, amelyen a járadék havi összege is szerepel.

- jövedelemről szóló igazolásokat és a nyilatkozatot vagyoni viszonyaikról

Igénylőlap kérhető az önkormányzaton. A kitöltésben szívesen segítünk.