Legfontosabb tudnivalók

2020.03.18

Tisztelt Lókúti Lakosok!

Lókút község polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a lókúti állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében az alábbi intézkedéseket
rendeltem el:

ÓVODA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020.(III.14.) Korm.rendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján

2020. március 16. napjától határozatlan időre rendkívüli szünetet rendeltem el a
Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Lókúti Tagintézményében. Az óvodai beíratást későbbi időpontban tartják majd meg.

ISKOLA
Az iskolákba beindult a digitális távoktatás. Remélem, senkinek nem okozott gondot a bekapcsolódás.

HIVATAL
Lókúti kirendeltség: ÜGYFÉLFOGADÁS 2020. március 16. napjától határozatlan időre szünetel személyes ügyfélkapcsolat kizárólag előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben - mérlegelést követően - lehetséges.
A hivatalt telefonon: 88/588-130 ), emailben: lokut.rossbrunn@gmail.com keressék

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás 2020. március 16. napjától határozatlan időre szünetel. A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben - mérlegelést követően - lehetséges.
Kérem az ügyfeleket, hogy az ügyintézőkkel telefonon, vagy elektronikus levél útján - hivatali kapura történő megküldéssel -, nem hatósági ügyben e-mailon (pmh@zirc.hu) tartsák a kapcsolatot és intézzék ügyeiket.

Hivatali kapu elérhetőségek: ZIRCONK, KRID: 240683711; PMHZIRC, KRID: 506293306; LOKUTONK, KRID: 340672997Központi elérhetőség: 06-88/593-700, 06-88/593-702, valamint a https://zirc.hu/onkormanyzat/zirci-kozos-onkormanyzati-hivatal-ugyintezes/zirci-kozos-onkormanyzati-hivatal oldalon megtalálható telefonszámokon.

KÖNYVTÁR
2020. március 16. napjától a látogatók számára zárva tart.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Falugondnoki szolgálat által a szociális étkeztetés továbbra is biztosított.
Gyógyszer kiváltás
A gyógyszerek kiváltásában, bevásárlásban az idősek mellett a kismamák, és a picibabások is kérhetik/ kérjék a falugondnok segítségét. Az igényt kérem, telefonon jelezzék!

ORVOSI RENDELÉS

  • Személyesen csak sürgős, fontos esetben keressék fel a rendelőt!
  • gyógyszerigényüket telefonon jelezzék a rendelési idő alatt
  • enyhe légúti betegség, nátha, orrfolyás stb. vagy akut egyéb ok pl.: hasmenés, hányás miatt maradjanak otthon, telefonon jelezzék
  • szakorvosi gyógyszerjavaslatok automatikusan érvényben vannak a járvány idejéig, illetve utána 90 napi

RENDEZVÉNYEK
Településünkön határozatlan ideig minden közösségi program szünetel.

EGYHÁZ / Fuchs Tibor plébános úr/
Szombaton este még lesz szentmise Lókúton délután 4 órakor, ezzel zárul egyelőre a templomi nyilvános szentmisék lehetősége!

KARANTÉN
Jelen pillanatban hatósági karantén községünk területén nem került elrendelésre. (Zircen és Veszprémben van)

Hogy lassítsuk a vírus terjedését, hangsúlyozottan kérem, figyeljünk az alábbiak betartására:

Akinek nem feltétlen szükséges, ne hagyja el otthonát!

BOLTBA SE MENJÜNK, ha nem szükséges! Az idősek, kismamák, picibabások számára falugondnoki szolgálaton keresztül kérésre megoldjuk az alapvető bevásárlást, gyógyszerkiváltást. Kérem, jelezzék telefonon az igényt!
A veszélyeztetettebb idősebb korosztályra különösen is vonatkozik a látogatások teljes kerülése, illetve a gondozónő, falugondnok személyére korlátozása. Kerülni kell a személyes kontaktust. Ebben az esetben nem szégyen a hozzánk érkezőt figyelmeztetni erre, megkérni, hogy ő is tartsa be a most még önkéntes otthon tartózkodást.

Amelyik háztartásba 14 napon belül külföldről érkezett valaki, az ott lakók számára 14 napos házikarantén javasolt.

"Bizonyosan nem lesz egyikünknek sem az élete olyan egy darabig, amilyen az ezt megelőző időszakban volt. A vírus terjedésének a meggátolásában mindenkinek megvan a maga szerepe. Különösen is megszoktuk, hogy Magyarországon egy rendkívül jó járványügyi, nagyon kedvező járványügyi helyzet van, ezért sem mi, sem a megelőző korosztály nem szokott ahhoz, hogy világjárvány van.

Ezt nekünk egy új magatartásformával, de tudatosan kell kezelnünk, és magunkért és egymásért is megtenni mindent, amit csak lehetséges. Most más szokásokra lesz szükségünk, mint amit megszokott életünkben nap mint nap élünk. Ahogy a miniszterelnök úr is fogalmazott, az élet nem lesz olyan, mint ahogy megszoktuk. Minimalizálni kell most a személyes kapcsolatokat."
részlet dr Müller Cecília országos tisztifőorvos asszony tájékoztatójából

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki

  • vendéglátó üzletben,
  • üzletben,
  • rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
  • a rendezvény helyszínén,
  • valamint az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben

meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

A fenti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi. Korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik eddig felajánlották segítségüket a járvánnyal kapcsolatban. Jól esik látni, hogy működik az összefogás. 

És ami még nagyon fontos: ne keltsünk pánikot álhírek megosztásával!

A járvánnyal kapcsolat hiteles, friss információ a www.koronavirus.gov.hu oldalon olvasható.
Vegyük komolyan a szabályokat! Nagyon vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk az idősekre!

A friss információkat igyekszünk a neten azonnal, és a háztartásokba kiszórva amint lehet ezután is közzé tenni.

Szükség esetén keressenek bennünket az alábbi elérhetőségeken:

Telefon : 88/588-130
email: lokut.rossbrunn@gmail.com
facebook: @onkormanyzat.lokut

falugondnok: Vincze Csaba 20/4666811


Megértésüket, türelmüket köszönöm!

Vigyázzanak Magukra, vigyázzunk egymásra!

Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid
polgármester 20/4903226