Óvodai ügyelet

2020.05.07


A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet 1-2. §-aira tekintettel - a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Lókúti Tagóvodája (8425 Lókút, Bem J. u. 75.) továbbra is zárva tart, azonban 2020. május 1. napjától ügyeleti ellátást biztosít az alábbi feltételekkel:

  • Az ügyeleti ellátás - a Tagóvoda karbantartási munkálatai (előtér, öltöző, terem, kerítés festése) befejezéséig - a zirci székhely intézményben, azt követően a lókúti tagintézményben történik.
  • Az ügyeleti ellátás időszakában az intézmény kizárólag gyermekfelügyeletet biztosít azon szülő/törvényes képviselő gyermekei számára, akik más formában nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét.
  • Az intézmény azoknak - a jelenleg fennálló veszélyhelyzetre tekintettel - a gyermeknek az ellátását tudja biztosítani, akinek a szülője/törvényes képviselője olyan helyen dolgozik, ahol elengedhetetlen a személyes jelenléte, vagy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
  • Az ügyeleti csoportban maximálisan 5 gyermek befogadása történhet.
  • A GYES-en, GYED-en lévő szülő/törvényes képviselő a gyermekére/gyermekeire nem veheti igénybe az intézmény ügyeleti ellátását.
  • A gyermeket legfeljebb 1 fő kísérheti az épület bejáratáig, ahol "zsiliprendszer" elven a pedagógusok fogadják az apróságokat.
  • A szülőnek/törvényes képviselőnek az ügyeleti ellátásra történő tényleges jelentkezéskor nyilatkoznia szükséges az alábbiakról:

a) a gyermek nem szenved fertőző megbetegedésben;

b) a gyermekkel együtt élő szülő(k) vagy egy háztartásban élő egyéb hozzátartozó az elmúlt két hétben külföldön nem tartózkodott;

c) a gyermek vagy a vele egy háztartásban, családban élő személy nem lázas, nem mutat légúti megbetegedést,

d) az óvodai ellátás szervezhetősége érdekében várhatóan milyen ellátási formára tart igényt;

e) a szülő/törvényes képviselő munkahelyéről, beosztásáról és munkarendjéről;

Az ügyelet igénybevételéhez szükséges igénylőlapok letölthetőek, illetve az önkormányzaton szívesen kinyomtatjuk.