Szociális tűzifa

2023.11.07

Szociális tűzifa támogatás

Szociális tűzifa támogatásra nyújthat be igényt az a lókúti lakos, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 300 %-át (85.500,-Ft/fő), egyedül álló esetén annak 350 %-át (99.750,- Ft) nem haladja meg, és fatüzelésre alkalmas berendezéssel rendelkezik. Minimum 1m3, maximum 5m3 adható.

Előnyben kell részesíteni az alábbi kérelmezőket:

- aktív korúak ellátására jogosult

- időskorúak járadékára jogosult

- hátrányos helyzetű gyermeket nevelő

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

Ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg

A kérelemhez csatolni kell a mellékelt nyilatkozatot, valamint a saját és házastárs/élettárs nyugdíj igazolását, vagy előző havi keresetéről igazolást.
A szükséges nyomtatványok letölthetők, illetve kérhetők a hivatalban, ahol szívesen segítünk a kitöltésben is.

A kérelem leadási határideje: november 30. 12.00 óra