Ötletelő

Gondolatok, ötletek...

- üveghuták a Bakonyban
- az üveg megmunkálásának története
- Pillétől - Ajkáig
- az üvegművészet mai irányai
- letűnőben lévő mesterség képviselői (ajkai üvegfúvók)
-
az üvegfúvók leszármazottai (mesterek a Bakonyban)
- mesterség, vagy művészet?
- hogyan tartja meg egy falu 250 éven át identitását
- elszakadás és összekötés (Hebertshausen "Kis Lókút" és Lókút)
- egy zsákfalu mai értékei
- történelmi traumák feldolgozása drámapedagógiával
- "erdei táborok" iskoláknak